ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คือ ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน , ขยายไหล่ทางถนนด้วย คสล. , ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ , ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   548
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294