ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการที่เลิกใช้แล้ว ประเภทยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน 21 คัน ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพได้ที่ แผนกฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/02/2553
 • หมดเขต    22/03/2553
 • อ่าน   527
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294