ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ
 •     อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ จำนวน 5 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.เปียงหลวง ตั้งแต่บัดบนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   518
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294