ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน
 •     อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ งานการเงิน ส่วนการคลัง อบต.ตะเคียนปม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   552
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294