ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว น1 รายการ
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนว น1 รายการ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 310 ชุด พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพีสดุ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    04/03/2553
 • อ่าน   480
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294