ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ คือ อาหารปลาดุกเล็ก ชนิดเม็ด , อาหารปลาดุก ชนิดเม็ด, อาหารปลากินพืช , พันธุ์ปลากินพืช , พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ผู้สนใจติดต่อขอซ์อเอกสารได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 65 อาคาร 3 ชั้น 2 ต.สุเทพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    06/03/2553
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294