ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    05/03/2553
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294