ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 17 โครงการ
 •     อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 17 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.โป่งแยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    29/03/2553
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294