ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
 •     โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    04/03/2553
 • อ่าน   579
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294