ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ สิสสัน ขนาด 3000 ซีซี ผู้สนใจติดต่อได้ที่ บริเวณลานจอดรถยนต์ อาคารแขวงเชียงใหม่ ขายทอดตลาดในวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. หรรือติดต่อที่หมายเลข 053-921922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/03/2553
 • หมดเขต    24/03/2553
 • อ่าน   486
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294