ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    30/08/2550
 • อ่าน   839
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294