ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอยราคาซื้อสื่อ หนังสือประกอบ ห้องเรียนพิเศษ
 •     โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ แก้ไขสอยราคาซื้อสื่อ หนังสือประกอบ ห้องเรียนพิเศษ เนื่องจากเดิมผิดพลาด ตามเอกสารอ้างอิงถึงหมายเลข 1 เดิม จากจำนวนหนังสือ, สื่อ ที่ประสงค์จะจัดซื้อ 611 รายการ แก้ไขเป็น 711 รายการ , หนังสือวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 113 รายการ แก้ไขเป็น 213 รายการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294