ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.และขยายผิวจราจรคสล. จำนวน 9 โครงการ
 •     อบต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.และขยายผิวจราจรคสล. จำนวน 9 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่แรม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2553
 • หมดเขต    31/03/2553
 • อ่าน   601
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294