ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ สำหรับเตรียมผสมยา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ สำหรับเตรียมผสมยา จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/07/2550
 • หมดเขต    10/07/2550
 • อ่าน   808
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294