ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อมาสด้า แบบดับเบิ้ลแคป
 •     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อมาสด้า แบบดับเบิ้ลแคป ผู้สนใจติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลด้วยวาจาในวันที 12 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ หมายเลข 0-5324-0486 ต่อ 105
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/03/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   569
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294