ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 6 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    15/03/2553
 • อ่าน   456
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294