ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน จำนวน 13 รายการ
 •     อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    17/03/2553
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294