ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน คือ สติ๊กเกอร์ติดซองยา , ใบเสร็จรับเงิน , ใบสั่งยาระบบคอมพิวเตอร์ , สติ๊กเกอร์ บาร์โค๊ด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดจ้าง/ซื้อ ฝ่ายการเงิน และพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    22/03/2553
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294