ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 หลัง
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อด้วยการประมูลด้วยวาจาได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    16/03/2553
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294