ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 13 รายการ
 •     โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 13 รายการ ครั้งที่ 2 /2553 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ รร.บ้านทุ่งเสี้ยว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   562
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294