ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ สอบราคาโครงการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ ขนาดพื้นที่กว้าง 59 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 2.96 เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,239.20 ลูกบาศก์เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    18/03/2553
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294