ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 15,000 ชิ้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    16/03/2553
 • อ่าน   438
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294