ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ
 •     คณะบริหารโรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 20 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ได้ที่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2553 ลงทะเบียน วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    คณะบริหารโรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/03/2553
 • หมดเขต    08/03/2553
 • อ่าน   574
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294