ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปาและถนน จำนวน 6 รายการ
 •     สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ประมูลจ้างอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปาและถนน จำนวน 6 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและการบัญชี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้ 2 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    11/03/2553
 • อ่าน   546
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294