ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมห้องน้ำ
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมห้องน้ำ ข้างศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนวัดศรีอรุณ หมู่ 5 ตำบลทุ่งต้อม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนการก่อสร้างได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    04/09/2550
 • อ่าน   650
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294