ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาหมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย ก่อสร้างโรงยิมเนเซี่ยม คสล. 1 ชั้น ราคากลาง 2,070,800 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   501
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294