ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ เพื่อลดการเผาในที่แจ้ง
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ เพื่อลดการเผาในที่แจ้ง จำนวน 2 เครื่อง ตามโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักกองคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    15/03/2553
 • อ่าน   476
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294