ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม 436 ตารางเมตร มีราคากลาง 2,149,400 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง ตั้งแต่บัดบนี้ ถึงวันนที่ 15 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    15/03/2553
 • อ่าน   510
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294