ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
 •     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย เชียงใหม่ สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี เพื่อใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดบนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาคารสโมสรนวรัฐ ถนนเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   521
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294