ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างงานเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติก
 •     อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างงานเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติก จำนวนเงิน 1,452,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวนเงิน 1,199,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เชียงดาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.เชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    15/03/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294