ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ของโครงการ สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เวียงแหง เชียงใหม่ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย บ้านพักรับรอง 3 หลัง , บ้านพักพนักงาน 2 หลัง , อาคารสำนักงาน 1 หลัง บ้านนพัก ขนาด 43 ตารางเมตร 4 หลัง , ห้องน้ำ -ห้องสุขา 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    11/03/2553
 • อ่าน   499
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294