ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชน ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภายในวงเงิน 450,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    16/03/2553
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294