ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างและสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างและสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างปรับผิวถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. , ก่อสร้างถนนคสล. ,โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. , ก่อสร้างแทงค์กักเก็บน้ำ แบบ 5 ฝ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    19/03/2553
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294