ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ คณิตฯ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ
 •     โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์ คณิตฯ ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   08/03/2553
 • หมดเขต    13/03/2553
 • อ่าน   482
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294