ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมบ่อพักยาว 182.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2553
 • หมดเขต    23/03/2553
 • อ่าน   457
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294