ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล/เข้าเล่มหุ้มปก/เคลือบเอกสาร รวม 4 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างถ่ายเอกสารและสำเนาเอกสารแบบดิจิตอล/เข้าเล่มหุ้มปก/เคลือบเอกสาร รวม 4 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและซ่อมบำรุงโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   09/03/2553
 • หมดเขต    18/03/2553
 • อ่าน   482
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294