ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แก้ไขสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องศูนย์อัจริยภาพ
 •     โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ แก้ไขสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำห้องศูนย์อัจริยภาพ ตามที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ไปแล้วนั้น เนื่อจากวันที่ 18-19 มีนาคม 2553 คณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต้องเข้ารับการอบรมประเมินประสิทธิภาพของข้าราชการครู และวันที่ 22 มีนาคม 2553 คณะครูต้องเข้ารับการสอบเพื่อวัดความรู้ จึงขอแจ้งกำหนดเวลา ในการยื่นซองและเปิดซองใหม่ดังนี้ กำหนดรับและยื่นซองวันที่ 8 มีนาคม 2553- 24 มีนาคม 2553 (เว้นวันหยุดราชการ,วันที่ 18-19 มีนาคม และวันที่ 22 มีนาคม 2553) กำหนดเปิดซองวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/03/2553
 • หมดเขต    24/03/2553
 • อ่าน   474
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294