ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล. และปรุตูน้ำบานเหล็กแบบพวงมาลัยหมุน
 •     อบต.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคสล. และปรุตูน้ำบานเหล็กแบบพวงมาลัยหมุน สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 34.50 เมตร พร้อมประตูน้ำเหล็ก 2 ชุด ราคากลางของงานจ้าง 500,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ตลาดขวัญ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ตลาดขวัญ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2553
 • หมดเขต    23/03/2553
 • อ่าน   559
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294