ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนระบบเตาเผาขยะติดเชื้อจากการใช้น้ำมันดีเซล เป็นการใช้แก๊ส
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาเปลี่ยนระบบเตาเผาขยะติดเชื้อจากการใช้น้ำมันดีเซล เป็นการใช้แก๊ส แอล พี จี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2553
 • หมดเขต    18/03/2553
 • อ่าน   468
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294