ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 171 รายการ
 •     โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 171 รายการ ในวงเงิน 300,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องสำนักงาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/03/2553
 • หมดเขต    22/03/2553
 • อ่าน   493
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294