ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ห้องเย็นเก็บไข่ไหม
 •     ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ห้องเย็นเก็บไข่ไหม จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายธุรการ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    28/08/2550
 • อ่าน   744
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294