ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 78 รายการ
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 78 รายการ คือ เครรื่องคำนวณเลขชนิด 12 หลัก , เครื่องพิมพ์ , เครื่องคอมพิวเตอร์ , ระบบชุดกล้องวงจรปิด , ม่านห้องบรรยาย ,ตู้อบแห้งแบบอัตโนมัติ, เครื่องควบคุมสำรองไฟฟ้า, พัดลมโคจร , โทรศัพท์ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   464
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294