ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ดังนี้ กล้องดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง และจอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทะแยงมุมไม่ต่ำกว่า 120 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    27/08/2550
 • อ่าน   657
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294