ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพ่นสารเคมี
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องพ่นสารเคมี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/03/2553
 • หมดเขต    12/03/2553
 • อ่าน   485
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294