ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แมริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอซือ้เอกสารได้ที่ ห้องอำนวยการและบริหารทั่วไป โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แมริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   461
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294