ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อสูบน้ำดีระยะทาง 200 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปรับปรุงบ่อน้ำ จำนวน 1 จุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.สันทราย อ.พร้าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.สันทราย อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    25/03/2553
 • อ่าน   448
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294