ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
 •     เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงวันเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง จากเดิมวันที่ 29 มีนาคม 2553 เป็นวันที่ 26 มีนาคม 2553 เวลา 16.00 น.
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    26/03/2553
 • อ่าน   483
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294