ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะยกเท
 •     สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะยกเท จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 หรือโทรศัพท์ (053)249349
 • หน่วยงาน    สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2550
 • หมดเขต    28/08/2550
 • อ่าน   722
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294