ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นพื้นที่ ATC ภายในเขตเทศบาลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    19/03/2553
 • อ่าน   526
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294