ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2553 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1644 ต่อ 75057
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/03/2553
 • หมดเขต    09/03/2553
 • อ่าน   439
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294